Wrażliwość na środowisko naturalne

Troska o nienaruszone i zdrowe środowisko zobowiązuje nas do zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach produkcji. Polityka ochrony środowiska bazuje na następujących elementach:

Zobowiązanie do przestrzegania wszystkich lokalnych i krajowych praw i wytycznych
Wyznaczanie celów ochrony środowiska, kontrola całego zużycia energii i wody, dbające o zasoby obchodzenie się z surowcami.

Stosowanie surowców i środków pomocniczych możliwie łagodnych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój jest jednym z kryteriów przy wyborze dostawców. Istnieje koncepcja usuwania odpadów bazująca na zasadzie minimalizacji utylizacji przy usuwaniu odpadów. Monosuisse posiada ogólnie przyjęty system segregacji odpadów.