Nasza odpowiedzialność za produkt

Nasze przędze są stosowane przez klientów do różnorodnych zastosowań. Wystawiamy chętnie naszym klientom obok świadectw jakości także inne zaświadczenia dla pewnego i długotrwałego używania przędz.