Żadnych kompromisów
odnośnie jakości.

Nasi klienci wymagają od nas produktów najwyższej jakości a do tego profesjonalizmu i najlepszego serwisu.

Aby zapewnić, że nasi klienci są w sposób w pełni zadowalający zaopatrywani w produkty i serwis, utrzymujemy system zarządzania jakością, który obejmuje wszystkie procesu produkcyjne i pomocnicze. System jakości jest regularnie kontrolowany poprzez audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

System jakości zobowiązuje nas do nieustannego ulepszania wszystkich procesów. Nasza misja „the reliable yarn manufacturer“ towarzyszy codziennie wszystkim pracownikom Monosuisse.

Dobrze wyposażone laboratoria służą do kontroli fizycznej i chemicznej surowców, półproduktów i produktów końcowych. Wyniki tych badań są rozszerzone do kontroli statystycznej procesu i wizualizacji.

System zapewnienia jakości jest certyfikowany wg normy ISO 9001.

Więcej ...