Wykluczenia

Wyłącznie odpowiedzialności
Autor nie daje żadnej gwarancji z punktu widzenia prawidłowości treści, dokładności, aktualności i kompletności informacji.
Wykluczone są roszczenia odpowiedzialności wobec autora z powodu szkód materialnych i niematerialnych, które powstały w związku z dostępem do powszechnej informacji albo jej wykorzystaniem, wskutek niewłaściwego użycia albo poprzez techniczne zakłócenia.
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnienia, anulowania.

Odpowiedzialność za linki
Przekierowania i linki do innych stron są poza zakresem naszej odpowiedzialności. Wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność za takie strony internetowe. Dostęp i korzystanie z tych stron internetowych są na własne ryzyko korzystającego.

Prawo autorskie
Prawo własności i inne prawa do zawartości, ilustracji, zdjęć i innych danych na stronie internetowej należą wyłącznie do firmy Monosuisse AG albo specjalnie wyznaczonego właściciela praw. Dla reprodukcji jakichkolwiek elementów należy z góry uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich.