Wykluczenia

Wyłącznie odpowiedzialności
Autor nie daje żadnej gwarancji z punktu widzenia prawidłowości treści, dokładności, aktualności i kompletności informacji.
Wykluczone są roszczenia odpowiedzialności wobec autora z powodu szkód materialnych i niematerialnych, które powstały w związku z dostępem do powszechnej informacji albo jej wykorzystaniem, wskutek niewłaściwego użycia albo poprzez techniczne zakłócenia.
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnienia, anulowania.

Odpowiedzialność za linki
Przekierowania i linki do innych stron są poza zakresem naszej odpowiedzialności. Wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność za takie strony internetowe. Dostęp i korzystanie z tych stron internetowych są na własne ryzyko korzystającego.

Prawo autorskie
Prawo własności i inne prawa do zawartości, ilustracji, zdjęć i innych danych na stronie internetowej należą wyłącznie do firmy Monosuisse AG albo specjalnie wyznaczonego właściciela praw. Dla reprodukcji jakichkolwiek elementów należy z góry uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

Ochrona danych
W oparciu o artykuł 13 szwajcarskiego prawa związkowego i przepisów o ochronie danych (Datenschutzgesetz, DSG) każda osoba rości sobie prawo do ochrony swojej prywatności oraz ochrony przed niewłaściwym użyciem jej danych osobistych. Przestrzegamy tych przepisów. Dane osobowe są traktowane poufnie i nie mogą być przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim.
W ścisłej współpracy z naszym usługodawcą internetowym staramy się tak dobrze jak to możliwe chronić bazy danych przed obcym dostępem, utratą, niewłaściwym użyciem albo fałszowaniem.
Przy dostępie do naszej strony internetowej są zapisywane następujące dane w plikach logowania: adres IP, data, czas, zapytanie przeszukiwania i ogólnie przenoszone informacje wyszukiwarki. Te dane użytkowe tworzą bazę do anonimowych badań statystycznych aby ocenić tendencje aby móc poprawiać stosownie naszą ofertę.

Wyjaśnienie ochrony danych dla korzystania z Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. («Google»). Google Analytics stosuje tzw. «Cookies», pliki tekstowe, które są zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiają Państwu analizę wykorzystywania stron internetowych. Informacje uzyskiwane przez Cookies o wykorzystaniu tej strony internetowej są z reguły przenoszone i zapisywane na serwerze Google w USA. W przypadku aktywacji anonimowości IP an tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie skrócony na terenie Unii Europejskiej i innych krajów porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym.
Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać tę informację aby ocenić wykorzystanie strony internetowej, aby zebrać raporty o aktywności w sieci i uregulować usługi związane z wykorzystaniem Internetu. Google będzie ewentualnie przekazywać te informacje stronie trzeciej o ile jest to zapisane prawem albo o ile strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie Google. Uzyskany z Waszej wyszukiwarki adres IP w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Możecie Państwo zapobiec instalacji Cookies poprzez odpowiedni program wyszukiwarki, jednak informujemy, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą w pełni wykorzystywane. Przez wykorzystanie tej strony internetowej zapoznaliście się Państwo z obróbką tych danych przez Google w opisany sposób i w ten sposób wyrażacie na to zgodę.