Usługi laboratoryjne

Monosuisse posiada własne, dobrze wyposażone laboratoria do analizy fizycznej, chemicznej i mikroskopowej włókien. Na zlecenie stawiamy do dyspozycji również firmom zewnętrznym nasze usługi i know-how w zakresie analityki włókienniczej i polimerowej.

Więcej ...
Alternativer Text
Laboratorium fizyczne

Laboratorium fizyczne wykonuje pomiary własności włókien dla kontroli jakości oraz jako podstawę do wystawienia świadectw jakości. Dobrze wyposażone laboratorium wspiera badania i rozwój przy modyfikacji istniejących produktów włókienniczych oraz rozszerzeniu palety asortymentowej wg życzeń i założeń naszych klientów.
Oprócz powszechnie stosowanych analiz własności włókien jak masa liniowa, badanie siły / wydłużenia, U% i skurczu możemy badać także specyficzne własności użytkowe jak ścieranie, elektrostatyka, pełzanie itd.

Mikroskopia

Do badania i dokumentowania własności powierzchni włókna ale także badania uszkodzeń i analizy błędów jest do dyspozycji laboratorium mikroskopowe Monosuisse w Emmenbrücke.
W laboratorium mikroskopowym mogą być wykonywane także badania przekrojów i odcisków tkanin.

Laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczne Monosuisse Emmenbrücke jest dobrze wyposażonym laboratorium polimerowym i daje do dyspozycji analitykę poliestru, poliamidów i innych tworzyw termoplastycznych.
Powszechnie stosowanymi analizami są pomiary lepkości wg ISO, grup końcowych, dodatków organicznych i nieorganicznych jak dwutlenek tytanu, miedź, mangan, chlorki, antymon, fosfor, glikol, sadza itd. Do tego dochodzą specyficzne pomiary jak DSC, wskaźnik płynięcia, analizy wilgotności i specjalistyczne analizy GC, HPLC, FT-IR i ICP.

Wspomniane analizy są wykonywane także dla klientów zewnętrznych.

Lista analiz