Polityka firmy

 • Zabiegamy o długotrwały i zyskowny wzrost oraz zobowiązujemy się do jakości i innowacyjności.
 • Stosujemy nasze aktywa aby umożliwić naszym klientom i naszej firmie odnoszenie sukcesów w obecnych i nowych segmentach biznesu.
 • Zabiegamy o długotrwały sukces ekonomiczny poprzez inwestycje strategiczne.
 • Inwestujemy odpowiednio aby zapewnić możliwy do utrzymania rozwój Monosuisse.
 • Jesteśmy w stałym, bliskim kontakcie z naszymi klientami i uczelniami wyższymi. Poprzez wynikającą z tego wiedzę o rynku I technologii możemy poprawiać nasze obecne I przyszłe produkty.
 • Kładziemy akcent na aktywną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.
 • Zabiegamy o długoterminowe i partnerskie relacje z naszymi partnerami biznesowymi.
 • Jesteśmy zobowiązani nieustannie do postępowania zgodnego z prawem i innymi stosownymi przepisami.
 • Identyfikujemy, oceniamy i zarządzamy ryzykiem firmowym i operacyjnym oraz wdrażamy działania dla jego zmniejszenia.
 • Przejrzysta i prosta organizacja jest głównym warunkiem do osiągnięcia naszych celów.
Więcej ...
Polityka jakości
 • W naszych produktach i usługach oferujemy bardzo wysoki standard jakości, który jest zorientowany na wymagania naszych klientów.
 • Nieustannie monitorujemy, udoskonalamy i modernizujemy nasze urządzenia, które zapewniają bardzo wysoki poziom jakości naszych produktów.
 • Identyfikujemy odchylenia systematycznie i na czas poprzez system zarządzania jakością, który jest bazą naszych udoskonaleń.
 • Zabiegamy o nieustanne doskonalenie naszych procesów i produktów.
Polityka bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Dbamy o środowisko naturalne poprzez efektywne użycie energii i surowców oraz opierając naszą działalność na zasadzie unikania jeszcze przed zmniejszaniem, przed recyklingiem, przed usuwaniem.
 • Zobowiązujemy się do bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników poprzez zarządzanie ryzykiem i ciągłe doskonalenie naszych procesów i produktów.
 • Zabiegamy o nieustanne doskonalenie naszego bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko.

Polityka personalna
 • Jesteśmy przekonani, że źródło sukcesu leży w pracownikach firmy. Nasze umiejętności, osiągnięcia i cechy osobowe determinują przyszłość naszej firmy.
 • Zabiegamy o pełną satysfakcję naszego personelu i wspieramy długotrwałe relacje.
 • Przyjmujemy odpowiedzialność socjalną za naszych pracowników i społeczność.
 • Przykładamy wagę do edukacji i rozwoju zawodowego wszystkich naszych pracowników. Monosuisse oferuje także praktyki zawodowe w celu wyszkolenia nowych pracowników i stworzenia nowego pokolenia firmy.
Zamknąć