Ochrona Danych

Oświadczenie odnośnie ochrony danych

Cieszymy się na Wasze zainteresowanie firmą Monosuisse. Ochrona danych jest dla nas ważna. Poniżej chcemy Wam wyjaśnić jakie dane są pobierane przy dostępie do naszej strony www.monosuisse.com i co się dzieje z tymi danymi. Nasza strona internetowa może jednak zawierać łącza do innych stron, których to oświadczenie ochrony danych nie obejmuje.


Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych

Tak jak przy prawie wszystkich stronach internetowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej są standardowo pobierane następujące dane: nazwa Waszego dostawcy serwisu (adres IP), strona internetowa nawiązująca dostęp do naszej oferty, wykorzystywana przeglądarka oraz data, czas trwania wizyty. Te dane nie pozwalają zidentyfikować osobiście Was jako użytkownika. Inne dane są zapisywane tylko wtedy, gdy sami nam je przekażecie, na przykład w ramach składania aplikacji on-line albo odpowiadając na ankietę. Dane osobowe, jakie przekazujecie nam podczas wizyty naszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Przy aplikacji on-line o pracę Wasze dane są zapisywane i oceniane jako część postępowania rekrutacyjnego. Gdy prześlecie nam interesującą ofertę, jednak nie ma akurat do dyspozycji pasującego wakatu, możemy w szczególnym przypadku przez czas trwania jednego procesu rekrutacyjnego przechowywać kopię Waszych dokumentów aplikacyjnych. W tym jednak przypadku pozyskujemy najpierw Waszą zgodę. 

Gdy przekazujecie nam dane poprzez formularz on-line, odbywa się to poprzez zabezpieczone połączenie, aby chronić Wasze dane osobowe przed manipulacjami albo nieuprawnionym dostępem. Prosimy zwrócić uwagę, że normalny e-mail nie jest przesyłany przez zabezpieczone połączenie.


Obchodzenie się z danymi kontaktowymi

Gdy kontaktujecie się z nami poprzez zintegrowany z naszą stroną internetową formularz kontaktowy Wasze dane są zapisywane abyśmy mogli odnieść się do Waszego zapytania, dla opracowania i odpowiedzi. Dane te nie będą bez Waszej zgody przekazywane osobom trzecim.


Dane dostępowe

Gdy odwiedzacie naszą stronę internetową nasz serwer standardowo zachowuje następujące dane jako «Server-Logfiles»:
Data dostępu
Ilość przesłanych danych w bajtach
Link źródłowy, z którego trafiliście na stronę
Stosowana przeglądarka i system opearcyjny
Stosowany adres IP, przypisany do Was i używany przez dostawcę serwisu
Dane służą jedynie do celów statystycznych i dla ulepszania strony internetowej.


Cookies

W kilku obszarach na naszej stronie internetowej są używane tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane tymczasowo przez stronę internetową na Waszym dysku twardym. Cookies nie powodują szkód na Waszym dysku twardym i nie zawierają żadnych wirusów ani podobnych załączników. Stosowane przez nas cookies nie są do gromadzenia żadnych informacji osobistych. Informacje zawarte w cookies stosujemy, aby ułatwić Wam korzystanie z naszej strony internetowej i dostosowywać ją do Waszych potrzeb. 
Jeżeli nie chcecie, aby cookies były zapisywane na Waszym komputerze, możecie deaktywować odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych Waszej przeglądarki.  Zapisane cookies mogą być przez Was w każdej chwili skasowane w ustawieniach systemowych Waszej przeglądarki. Chcemy jednakże zwrócić uwagę, że po deaktywacji cookies strona nie będzie w pełni funkcjonalna.


Google Maps

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Maps API, usługę map firmy Google Inc. «Google», do wyświetlania interaktywnej mapy i, jeśli potrzeba, do tworzenia planów dojazdu. Google Maps jest zarządzane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przez stosowanie tej trony internetowej wyrażacie zgodę na zbieranie, obróbkę oraz wykorzystanie automatycznie zbieranych danych przez Google Inc, jego przedstawicieli i stron trzecich. Warunki korzystania z Google Maps znajdziecie tutaj.


Obchodzenie się z informacją kontaktową

Gdy kontaktujecie się z nami poprzez formularz kontaktowy zintegrowany z naszą stroną internetową, Wasze dane zostaną zapisane do przetwarzania i odpowiedzi, tak abyśmy mogli odnieść się do Waszego zapytania. Dane te nie będą przekazywane stronie trzeciej bez Waszej zgody.

Prawo dostępu

Na żądanie zostaniecie poinformowani przez Monosuisse odpowiednio do obowiązującego prawa, czy i jakie Wasze dane osobowe zostały u nas zapisane. Jeżeli mimo naszych starań o prawidłowość i aktualność danych są przechowywane nieprawidłowe dane, poprawimy je na Wasze żądanie.


Dalsze informacje i pytania

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych przy korzystaniu z tej strony internetowej i do kogo mogę się skierować?

Odpowiedzialny za przetwarzanie Waszych danych osobowych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych narodowych przepisów prawa ochrony danych jest:
Monosuisse AG, Gerliswilstrasse 19, CH-6020 Emmenbrücke, Szwajcaria
privacy@monosuisse.com

Przedstawicielem w UE jest::
Monosuisse sp. z o.o., ul. Walczaka 25, PL-66-407 Gorzów Wlkp, Polska
privacy@monosuisse.com

Przy pytaniach odnośnie ochrony danych albo w przypadku, gdy chcecie dochodzić swoich praw, możecie kierować je na następujący adres naszego pełnomocnika:
privacy@monosuisse.com